საგარანტიო მომსახურება და დაბრუნება:

    საგარანტიო მომსახურება უზრუნველყოფს საგარანტიო პერიოდში პროდუქტის უფასო შეკეთებას, შეკვეთის მიღებიდან 5 დღეში კი, მის შეცვლას, ან დაბრუნებას იმ შემთხვევაში თუ: პროდუქტის დიზაინი ან მახასიათებლები მნიშვლელოვნად არ შეესაბამება საიტზე განთავსებულ ტექნიკური მახასიათებლებს; პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი ან პროდუქტი დაზიანდა ტრანსპორტირებისას. საგარანტიო მომსახურება ხორციელდება საგარანტიო ტალონში მითითებულ მისამართზე.
    საგარანტიო ტალონის შევსებისას ჩვენ აუცილებლად ვუთითებთ ბრენდს, ნივთის, მოდელს, სერიულ ნომერს, შეძენის თარიღს და ჩვენი წარმომადგენელის ხელმოწერას.

საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება:

 • ფიზიკურად დაზიანებულ პროდუქტზე, მაგ.: გატეხილი, გაკაწრული, ჩაჭყლეტილი, დამწვარი, დამდნარი და სხვა;
 • სითხით გამოწვეულ დაზიანებაზე, იმ შემთხვევაშიც თუ მოდელის სპეციფიკაციაში მითითებულია წყალგამძლეობა;
 • პროგრამული უზრუნველყოფის დაზიანებაზე ან ხარვეზებზე;
 • ტექნიკაზე, რომესაც არ უფიქსირდება ქარხნული ან ჩვენს მიერ მინიჭებული სერიული ნომერი;
 • პროდუქციის ექსპლოატაციის ნორმების დარღვევის შემთხვევაში;
 • არასტანდარტული ქსელის ძაბვით დაზიანების შემთხვევაში;
 • პროდუქტზე, რომელზეც სამონტაჟო ან საგარანტიო სამუშაოები შესრულებულია მესამე, არა ჩვენი წარმომადგენელი პირის მიერ;
 • ლეპტოპთან ერთად გაყიდულ ელემენტ(ებ)ზე და დამტენზე, რაც შეძენილ ნივთს კომპლექტაციაში მოყვება.

საგარანტიოს მომწოდებლის მხარე ვალდებულია:

 • საგარანტიოს მომწოდებლის სერვის ცენტრი ვალდებულია შეაკეთოს დაზიანებული პროდუქტი საგარანტიო ტალონში მითითებული პირობების შესაბამისად.
 • შეაკეთოს პროდუქტი სერვის ცენტრში მიღების მომენტიდან მომწოდებლის საგარანტიო პირობებში მითითებულ ვადაში.

   *საგარანტიო მომსახურების მაქსიმალური ხანგრძლივობა არის 25 სამუშაო დღე. თუ ამ პერიოდში ვერ მოხერხდა პროდუქტის მუშა მდგომარეობაში დაბრუნება, ხდება ალტერნატივის შეთავაზება.

პროდუქტის დაბრუნება/შეცვლა შესაძლებელია თუ:

 • პროდუქტის დიზაინი ან მახასიათებლები მნიშვლელოვნად არ შეესაბამება საიტზე განთავსებულ ტექნიკური მახასიათებლებს;
 • პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი;
 • პროდუქტი დაზიანდა ტრანსპორტირებისას.

საგარანტიო მომსახურების მისაღებად საჭირო პროცედურა:

 1. დააფიქსირეთ პრობლემა ჩვენს ტელეფონზე ან ჩვენს facebook გვერდზე თუ დისტანციური ინსტრუქტაჟის შედეგად პროდუქტის ექსპლუატაცია მაინც ვერ ხერხდება, ვიწყებთ საგარანტიო პირობების შესრულებას.
 2. ინფორმაციას დასაბრუნებელი/შესაცვლელი პროდუქტის შესახებ ვიღებთ არა უგვიანეს 5 სამუშაო დღისა. პროდუქტის შეცვლა/დაბრუნებაზე განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია შეკვეთის მიღებისთანავე, ხარვეზების არსებობის შემთხვევაში.
 3. საჩივრის მიღების შემდეგ ხდება პროდუქტის დიაგნოსტირება. ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში ვახორციელებთ პროდუქტის შეკეთებას, დაბრუნებას, შეცვლას, ან გადახდილი თანხის სრულად ან ნაწილობრივ კომპენსირებას.

საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება ან შეზღუდულია შემდეგი დასახელების პროდუქციაზე:

 • დამტენებზე და ელემენტებზე 30 დღით;
 • პროგრამული უზრუნველყოფა;
 • ქსელური მოწყობილობები;
 • მაუსები;
 • სადენები;
 • ნოუთბუქის ჩანთები;
 • როუტერები;
 • Wi-Fi და Bluetooth ადაპტერები;
 • სვიჩები;
 • სხვადასხვა ტიპის აქსესუარები;
 • და სხვა.