კონფიდენციალურობა:

როგორ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას:

    ჩვენ ვუზრუნველვყობთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვას და ვიყენებთ მას მხოლოდ თქვენთვის მომსახურების გაწევისა და მარკეტინგული მიზნებისთვის, მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი თანხმობის შემთხვევაში.
თქვენი პერსონალური მონაცემების მიღებისა და დამუშავებისას ჩვენ ვხელმძღვანელობთ საქართველოს კანონმდებლობით.
მონაცემთა დამუშავებისთვის ვიყენებთ თანამედროვე ტექნოლოგიებს.
ჩვენ არ გადავცემთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას მესამე პირს, გარდა სამართლებრივი შემთხვევისგან გამოწვეული აუცილებლობისა.

საკრედიტო ბარათის ინფორმაციას ჩვენ ვერ ვხედავთ, მას აკონტროლებს მხოლოდ თქვენი ბანკი.

პერსონალურ მონაცემებს ვიყენებთ:

  • ვებ-გვერდით სარგებლობის ინტენსივობის გასაზრდელად;
  • ჩვენს მომხმარებლებთან ურთიერთობისა და მომსახურების გაწევის უზრუნველსაყოფად;
  • მარკეტინგული აქტივობების განსახორციელებლად;
  • ჩვენი პროდუქციისა და მომსახურების განსავითარებლად/სამართავად;
  • მომხმარებლების გადახდების განსახორციელებლად და სამართავად;
  • ფინანსური დანაშაულის გამოსავლენად, ანგარიშგებისა და პრევენციისათვის;
  • კომპანიისა და მისი მომხმარებლების რისკების სამართავად;
  • ნაკისრი უფლებებისა და ვალდებულებების განსახორციელებლად;